Hakkımızda Kvkk Gizlilik Sözleşmesi İade Şartları

 

 MADDE 1 –SÖZLEŞMENİNTARAFLARI VE TANIMLAR

1.1.Bu sözleşme ; Villayı kiralayan (bundan böyle“KİRACI” olarak anılacaktır) ile Villayı kiraya veren (bundan böyle “SARAY-IZADEM TATİL VİLLALARI” olarak anılacaktır)arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

1.2. Sözleşmenin amacı; başlangıç ve bitiş tarihleri önceden belirlibir süre için villa kiralanmasıdır. “SARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI” internetsayfasında ilan edilen villalarımızdan herhangi birine internet sayfamızüzerinden veya telefon yolu ile veya elektronik posta yolu ile rezervasyonyaptıran kiracı ve beraberindekiler aşağıdaki şartları peşinen kabul etmişsayılırlar.

1.3.Kiracı sözleşme düzenlendiği sırada 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.Sözleşme akdedilirken kiracının ve yanındaki kişilerin nüfus cüzdanı veyapasaportu ile işlem yapılacağı için bunlardan birinin bulundurulmasızorunludur.Villanın kiralanması aşamasındakiracının beyanı doğrultusunda işlem yapılmakta olup kiracı vermiş olduğubilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bu hususta doğacak tüm sorumluluklarıkabul eder.Aşağıdaki şartların herhangi birine aykırı davranış, “Saray-ıZadem Tatil Villaları”na, rezervasyonu tek taraflı olarak iptal etme, kiracınınvillayı terk etmesini isteme, alınan kapora, depozito kira bedelini iade etmemeve ödenmemiş olan kira bedellerinin tamamını talep etme hakkını verir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE DİLİ

2.1. İşbusözleşmenin konusu;Saray-ı Zadem Tatil Villaları’e ait Çepni Sokak, 41170 Kartepe/Kocaeli açık adresinde bulunanvillanın/villaların sözleşmenin karşı tarafı olan kiracıya,işbu sözleşme ilebelirlenen ücret karşılığında günlük/haftalık/aylık olacak şekilde kiralanmasıdır.

2.2.Sözleşme, Türkçeolarak hazırlanmıştır.

MADDE4- GENEL ŞARTLAR

4.1. SARAY-I ZADEMTATİL VİLLALARI’na ait villalardan herhangi birine rezervasyon yaptıran kiracı,işbu sözleşmenin devamında belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. Buşartlardan herhangi birine aykırı davranış halinde SARAY-I ZADEM TATİLVİLLALARI’na rezervasyonları tek taraflı iptal etme, ödeme iadesi yapmama veücretin tamamını talep etme hakkı verir.

4.2. Kiracı, kiralamışolduğu villayı günlük/haftalık/aylık olarak kiralamıştır. Kiralanan villayıişbu sözleşme ile özgülenen amacın dışında kullanamaz, ödeme şekli ne olursaolsun SARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI’nın izni olmadan 3. kişilere kısmen veyatamamen, sözlü veya yazılı bir şekilde ivaz karşılığı kiralayamaz, devredemez,bir başkasının istifadesine bırakamaz.

4.7.Kiracı, kiralama süresince kendikusuruyla veya kendisine eşlik eden kimselerin kusurlarıyla sebep olunankazalardan ve zararlardan sorumludur.

4.8.Kiracı, kiralanan villayı kendi isteğiyle veya kendinden kaynaklanan birsebeple ya da SARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI’nın kontrolü dışında gelişen birsebeple erken terk ederse toplam kiralama bedelini ödemekle yükümlüdür.Herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen olacak şekilde ödeme iadesi talepedilemez.Kiracı, konaklama bedelinin hiç ödenmemiş veya kısmen ödenmiş olduğudurumlarda, SARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI’na haber vermeden kiralanan villayıterk etmesi durumunda işbu sözleşmede belirlenen yargı yerlerinde hakkındayargılama yapılacaktır.

MADDE 5-REZERVASYON VE ÖDEME

5.1. SARAY-IZADEM TATİL VİLLALARI’na ait villalara internet sitesi, sosyal medya veyatelefon ile ön rezervasyon yapılabilmektedir. SARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI’naait internet sitesinden rezervasyona uygun tarihler belirtilmektedir.

5.3. Ön kiralama işlemi yapıldıktan sonra villa içinödenecek toplam kiralama ücretinin %50’si kaparo ödemesi olarak alınmaktadır.Bu ödeme www.sarayizadem.comadresli internet sitesinden olarak yapılabileceği gibi Saray-ı Zadem ÜmranGÜNDÜZ’eait Enpara FinansbankTR640011100000000078603306 İBAN numaralı hesap numarasına EFT/Havaleyolu ile gönderilebilir.Kaparo bedeli online veya havale/eft yoluyla ödendiktensonraki 3(üç) iş günü içerisinde ödendiği takdirde villa kiracı adına rezerveedilecektir

 MADDE9- İPTALŞARTLARI VE İADE KOŞULLARI

9.1. Villa rezervasyonuiçinSARAY-IZADEM TATİL VİLLALARI’nın hesabına yatırılan, ön ödeme miktarınıntamamı (EFT ile, veya Havale ile, veya Kredi Kartı ile "tek çekim veyataksitli", veya Peşin Olarak, veya Mail Order ile veya vb.) kiracınınvillaya giriş tarihine 15 gün kalıncaya kadar yapılan iptallerde yanacaktır.

9.2.Kiracının iptal bildirisini SARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI’nayazılı olarak yapılması zorunlu olup yazılı yapılmayan bildirimler kabuledilemez.

9.3.Eğer Ön Ödeme (Kapora) Alınmışsa;

a)Rezervasyon için ödenen %30'luk ön ödemenin (kaporanın) kesinlikle iadesiyoktur.

b) Kiracının villayagiriş tarihine 30 gün ve daha az kalana kadar yapılaniptallerde yada villaya hiç gelmeme durumunda kiracı, ödemenin %100'ünüödemek zorundadır.

Eğertoplam ödemenin tamamı alınmışsa;

a) Kiracının villayagiriş tarihine 30 gün ve daha fazla kalana kadar yapılaniptallerde%30'luk ön ödeme (kapora) miktarı hesaplanır ve bu tutarın iadesiyoktur. Geri kalan tutar ise kiracının hesabına geri iade edilir.

b) Kiracının villayagiriş tarihine 30 gün ve daha az kalana kadar yapılaniptallerde ya da villaya hiç gelmeme durumunda yapılmış olan ödemeniniadesi yoktur.

9.4.Mücbir sebep (deprem, sel, afet vb.) olan durumlarda alınanödemenin tamamıkiracıya iade edilecektir.

9.5.SARAY-I ZADEM TATİLVİLLALARI tarafından kiralama işleminin herhangi bir nedenle iptal edilmesidurumunda kiracıya iptal işlemi bildirim en kısa sürede yapılacaktır. SARAY-IZADEM TATİL VİLLALARI, portföyünde aynı dönem için müsait aynı özelliklerdebaşka bir villa var ise kiracıya önerecektir.Kiracının onaylamaması alınan parakiracıya iade edilecektir.

9.6.SARAY-I ZADEM TATİLVİLLALARI, kendi elinde olmayan sebeplerle kiralama işlemini iptal ettiğinde kiracının önceden almış olduğu uçak bileti,otobüs bileti, kiralamış olduğu araba, tekne, transfer hizmeti vs. ayrıca otelve pansiyon konaklama ücretleri vs. ödemiş olduğu her türlü detaydan, özelşirket veya devletten almış olduğu izinlerin yanması vs. tüm detaylardan SARAY-IZADEM TATİL VİLLALARI kesinlikle sorumlu değildir, sorumlu tutulamaz. Villayıkiralayan kiracı bunu göz önüne almayı kabul eder.

MADDE 11-MÜCBİR SEBEPLER

11.1.Mücbirsebepler kapsamına giren durumların varlığı halinde villa kullanılamaz halegelirse veya kullanmaya izin verilmezse SARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI, hiçbiryasal sorumluluk altına girmeden bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederekkiracıyı villadan çıkartabilir. Bu durumda kiracı hiçbir hak talebindebulunamaz. Bölgedeki yada ülkedeki savaş, savaş tehdidi, ayaklanma, grevler,doğal afetler, yangınlar, terör faaliyetleri, salgın hastalıklar, ulaşımdameydana gelebilecek teknik sorunlar SARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI engellemesimümkün olmayan, belediyelerce ya da kamu kurumlarınca yapılan üst yapı vealtyapı çalışmaları, devlet yetkililerinin bölgedeki yasaklamaları veöngörülmesi mümkün olmayan veSARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI’in kontrolü dışındagelişen tüm olaylar mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

MADDE 13- GÜVENLİK VE GİZLİLİK POLİTİKASI

               13.1.SARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI, işbu Gizlilik Politikası ve KullanımSözleşmesi´nde tanımlı olan haller haricinde kiracı tarafından kendisineverilen kişisel bilgileri herhangi bir şirkete veya üçüncü kişilereaçıklamayacaktır. SARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI, hiçbir zaman ziyaretçilerin,kayıtlı kullanıcıların ve ortakların kişisel bilgilerini üçüncü şahıslarasatmamaktadır. Kişisel bilgiler; adı soyadı, adresi, telefon numarası, e-postaadresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ifade etmektedir

MADDE 14- DİĞERÖNEMLİ BİLGİLER

               14.1.Villayagiden yolların yokuşlu, bozuk, toprak yol olması vb.  gibiSARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI’nın önünegeçemeyeceği durumlardan ve buna bağlı kiracının otomobiline gelecekzararlardanSARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI kesinlikle sorumlu tutulamaz.

               14.2. Villayaulaşım esnasında gerçekleşen hiçbir kazadan SARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARIsorumlu tutulamaz.

               14.3. Kiracı, kiralananı günlük ve/veya haftalık olarak kiralamışolup, işbu sözleşmeye TBK’da yer alan kira sözleşmesi ilişkin hükümleriuygulanmayacaktır

14.4.İşbu kira sözleşmesine konu villalar Çepni, 41170Kartepe/Kocaelikonumundadır. Villalara ulaşım için özel araca ihtiyaçduyulabilecektir. Kiracıların villalara ulaşımı kendi sorumluluklarındadır. Buhusustan SARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI sorumlu tutulamaz.

               14.5.Kiracı, villalara ulaşım için üçüncü kişilerden taksi,transfer aracı veya kiralık araç temin edebilir.SARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI,bu hususta hiçbir sorumluluk kabul etmez.

               14.6.Villaların konumu internet sitesinde belirtilmiştir. Kiracırezervasyon aşamasında ve daha sonrasında villaların coğrafi konumundan dolayıhoşnutsuz kalması durumundaSARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI sorumlu tutulamaz vealınan ödeme iade edilemez.

14.7.Saray-ı Zadem Tatil Villaları’ ait www.sarayizadem.comadresli internet sitesinde villaların konumu belirtilmiş veçevredeki yerleşimlere uzaklığı ortalama olarak belirtilmiştir. Kiracı bunlarıgöz önünde bulundurarak sözleşmeyi imzaladığını kabul eder.

14.8.SARAY-I ZADEM TATİL VİLLALARI, mücbir sebeplerden veyakiracının/yanındakilerin sebep oldukları zararlardan, kendisi dışındakisebeplerden gerçekleşen elektrik, telefon ve internet kesintilerinden sorumlututulamaz.

14.9.Villalar, www.sarayizadem.comadresliinternet sitesinde belirtildiği gibidir. “Sitede daha farklıydı, güzeldi,büyüktü vb.” bahaneler kabul edilmez ve iptal, ödeme iadesi gibi durumlar sözkonusu olmaz.